1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại TOP Mua Bán Hóa Chất

Tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mua sắm tại TOP Mua Bán Hóa Chất

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại TOP Mua Bán Hóa Chất

2.2. Khu vực áp dụng

Toàn quốc.

3. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm

– Công ty thực hiện dịch vụ giao hàng theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng.

– Trước khi vận chuyển, shop sẽ liên lạc với Quý khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm giao hàng cụ thể.

– Thời gian giao hàng: từ 8h30 đến 17h tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật).